Tianjin University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Công nghệ dược phẩm Công nghệ phần mềm kiến trúc vườn sắp đặt như cảnh

Yêu cầu ngôn ngữ

Địa điểm

Thiên Tân

Address
92 Weijin Road, Nankai District, Tianjin, P.R.China
Thiên Tân, Thiên Tân, Trung Quốc