Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University

Địa điểm

Thượng Hải

Shanghai Jiao Tong University Antai College of Economics & Management

Address
Shanghai Jiao Tong University, 1954 Huashan Road
Shanghai, 200030, China

200030 Thượng Hải, Thượng Hải, Trung Quốc
Điện thoại
+86-21-62932986

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: