USI Università della Svizzera italiana

Địa điểm

Lugano

Università della Svizzera italiana - Campus Lugano

Address
Università della Svizzera italiana

via Buffi 13

CH-6900 Lugano, Ticino, Thụy Sĩ
Điện thoại
+41 58 666 40 00

Mendrisio

Academy of Architecture – Mendrisio Campus

Address
Università della Svizzera italiana
Academy of Architecture, Largo Bernasconi 2
CH-6850

Mendrisio, Ticino, Thụy Sĩ
Điện thoại
+41 58 666 50 00

Các chương trình

MA
MSc
Trường này cũng cung cấp: