CIES - International Centre for Sports Studies

Đọc Mô tả chính thức

Địa điểm

Neuchâtel

CIES International Centre for Sports Studies

Address
International Centre for Sports Studies
c/o Hôtel DuPeyrou
Avenue DuPeyrou 1

2000 Neuchâtel, Neuchâtel, Thụy Sĩ
Điện thoại
+41 32 718 39 09

Leicester

Address
Leicester, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Milan

Address
Milan, Sảnh, Ý