University of Gothenburg, Faculty of Arts

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Nghệ thuật cung cấp cái nhìn sâu sắc và hiểu biết - Khoa Nghệ thuật tại Gothenburg.

Chúng tôi cống hiến cho nghiên cứu và giáo dục với trọng tâm là cách con người chúng ta liên quan đến cuộc sống của chúng ta, với những người khác, với những người không quen thuộc và lịch sử.

Các môn học của chúng tôi, như tôn giáo, lịch sử, triết học và nghiên cứu về giới cung cấp sự hiểu biết tốt hơn về cả nền văn hóa của chính chúng ta và của người khác. Một thế giới ngày càng toàn cầu hóa cũng đòi hỏi kỹ năng ngôn ngữ tốt. Chúng tôi cung cấp khoảng 20 ngôn ngữ để đắm mình vào.

Nghiên cứu trong nghệ thuật được đặc trưng bởi sự đa dạng và rộng lớn. Trong những năm gần đây, ba hồ sơ đã phát triển thành môi trường nghiên cứu mạnh mẽ tại khoa: công nghệ ngôn ngữ, nghiên cứu thời trung cổ và nghiên cứu di sản quan trọng.

Địa điểm

Gothenburg

Address
Olof Wijksgatan 6
412 55 Gothenburg, Quận Västra Götaland, Thụy Điển