Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Kiruna, Thụy Điển 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Kiruna. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kiruna đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Kiruna. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kiruna đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

We are the space University of Sweden conduct world-leading research and education with a strong experimental and applied profile. The Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering ... Đọc thêm

We are the space University of Sweden conduct world-leading research and education with a strong experimental and applied profile. The Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering has 160 employeesincluding 60 PhD students and55 teachers and researchers. You find us in the A-building on campus in Luleå, on Space Campus in Kiruna, and at campus in Skellefteå. Đọc ít hơn
Đặc biệt , Cranfield , Prague 6 , Thành phố , Luleå , Skellefteå , Kiruna + 6 Hơn Ít hơn