Jönköping University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Đại học Jönköping được đặc trưng bởi việc quốc tế, tinh thần kinh doanh và hợp tác với xã hội xung quanh. Đại học Jönköping (JU) là một trong ba tư nhân, các tổ chức phi lợi nhuận Thụy Điển của giáo dục đại học có quyền tiến sĩ giải thưởng. JU hoạt động trên cơ sở thoả thuận với Chính phủ Thụy Điển và phù hợp với quy định mức độ quốc gia và yêu cầu chất lượng. Các trường đại học được tổ chức như một nhóm công ty có năm công ty con - bốn trường học và một công ty dịch vụ - thuộc sở hữu của Jönköping University Foundation.

Nghiên cứu và giáo dục được thực hiện tại:

Jönköping International Business School Trường Giáo dục và Truyền thông Trường Kỹ thuật Trường Khoa học Y tế

Bốn trường chuyên biệt và cũng tập trung vào, mỗi một hồ sơ riêng biệt, giải quyết một danh mục đầu tư của các chủ đề liên kết với nhau thú vị liên quan đến một số vấn đề lớn của thời đại chúng ta: quốc tế, kinh doanh, đổi mới doanh nghiệp, học tập sáng tạo, một cách tiếp cận toàn diện cho sức khỏe trong suốt cuộc đời , một giao diện giữa các nền kinh tế và công nghệ trong xã hội thông tin, và các hệ thống sản xuất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Jönköping Trường Kinh doanh Quốc tế (JIBS) tiến hành nghiên cứu và cung cấp các chương trình đại học và sau đại học, chương trình tiến sĩ và giáo dục hành. Cùng với những hoạt động tạo thành một trường kinh doanh cạnh tranh quốc tế, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh doanh và đổi mới doanh nghiệp.

Hiện đã có một sự phát triển rất tích cực kể từ khi ra mắt vào năm 1994. Điều này đã được thực hiện bằng cách mở rộng các khóa học, chương trình đại học và sau đại học và nghiên cứu tại JIBS, cùng với một khó khăn và cũng thúc đẩy phấn đấu để phát triển. Do quy trình tuyển dụng nhanh do thực tế rằng JIBS là một phần của nền tảng và không thuộc sở hữu nhà nước, chúng ta đã có thể sử dụng các giáo sư có trình độ cao làm cho JIBS rất cạnh tranh giữa các trường kinh doanh ở cả các nước Bắc Âu và quốc tế. Tính đến tháng 9 năm 2007 có 31 giáo sư làm việc tại JIBS. JIBS đã nhanh chóng thành lập chính nó như là môi trường học thuật mạnh nhất ở Scandinavia cho tinh thần kinh doanh và nghiên cứu về các doanh nghiệp vừa và nhỏ. JIBS quốc tế là rất tốt reputated khi nói đến nghiên cứu về thương mại, cơ sở hạ tầng, phát triển khu vực, quản lý phương tiện truyền thông, sở hữu gia đình, và pháp luật về thuế.

Địa điểm

Jonköping

Internationella Handelshögskolan

Address
Jönköping International Business School
Gjuterigatan 5

Jonköping, Quận Jonkoping, Thụy Điển

Các chương trình