Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Erzurum, Thổ Nhĩ Kỳ 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Erzurum. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Erzurum đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Erzurum. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Erzurum đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

"In the Service of Life" refers to the mission area and "Always Forward" refers to the field of vision. ‘In the service of life’ is associated with the tree of life in the logo of the university, and ... Đọc thêm

"In the Service of Life" refers to the mission area and "Always Forward" refers to the field of vision. ‘In the service of life’ is associated with the tree of life in the logo of the university, and the concept of ‘always forward’ is also associated with the gaze of the double-headed eagle in the logo. Đọc ít hơn