Asian Institute of Technology School of Environment, Resources and Development (SERD)

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Trường Đại học Tài nguyên Môi trường và Phát triển (SERD) được thành lập vào năm 1993 bằng cách amalgamating Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp và Thực phẩm, Kỹ thuật Môi trường, định cư con người và công nghệ năng lượng, hiện nay bao gồm 10 lĩnh vực nghiên cứu hệ thống nông nghiệp và Kỹ thuật, Nuôi trồng thủy sản và thủy sản Quản lý tài nguyên, Công nghệ Thực phẩm Cơ khí và Xử Lý Sinh, Năng lượng, Kỹ thuật Môi trường và Quản lý, Công nghệ giấy và bột giấy Giới tính, và Nghiên cứu Phát triển, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Kế hoạch phát triển khu vực và Phát triển nông thôn và Quản lý môi trường đô thị. SỨ MỆNH Nhiệm vụ AIT 's "để phát triển các chuyên gia có trình độ cao và cam kết sẽ đóng một vai trò hàng đầu trong việc phát triển bền vững của khu vực và hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu ".AIT sẽ phục vụ nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của các nước đang phát triển ở châu Á tính đến ưu tiên phát triển cụ thể của họ, vấn đề giới và giá trị xã hội. Hoạt động SERD và chức năng sẽ nằm trong khuôn khổ này, như là một phần lớn sinh viên tốt nghiệp của mình trở lại và tham gia vào các mục tiêu phát triển của đất nước họ. Những người theo đuổi bằng tiến sĩ của họ tăng kỹ năng, trình độ chuyên môn của mình. TẦM NHÌN SERD đáp ứng nhu cầu trong khu vực bằng cách huy động và nâng cao năng lực cho xã hội, kinh tế và môi trường phát triển âm thanh trong quan hệ đối tác với các ngành công cộng và tư nhân. Phương pháp tiếp cận liên ngành của Trường Các 's tích hợp công nghệ, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Trường sẽ tiếp tục vai trò lãnh đạo trong việc cung cấp các chương trình học tập xuất sắc liên quan đến nhu cầu của khu vực và đáp ứng cho sinh viên 'lợi ích. nghiên cứu sẽ được tập trung đối với các khu vực trọng điểm và được thực hiện bởi các nhóm cốt lõi. tiếp cận cộng đồng sẽ được cộng đồng hướng dịch vụ. sẽ được củng cố và về tài chính. Các hoạt động học bao gồm sinh viên, nhân viên, giảng viên và chương trình giảng dạy, sẽ phải đánh giá chất lượng.

Địa điểm

Rangsit

Address
School of Environment, Resources and Development (SERD),
Asian Institute of Technology (AIT),
Paholyothin Highway, Klong Luang

12120 Rangsit, Con đường, Thái Lan

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn