Universidade da Coruña

Địa điểm

Một Coruña

Address
Rúa da Maestranza, 9

15001 Một Coruña, Galicia, Tây Ban Nha

Một Coruña

Address
Paseo de Ronda, 51
15011 Một Coruña, Galicia, Tây Ban Nha

Một Coruña

Address
Avd. da Habana, 6-7
15011 Một Coruña, Galicia, Tây Ban Nha

Một Coruña

Address
Leopoldo Alas Clarín, 2
15008 Một Coruña, Galicia, Tây Ban Nha

Một Coruña

Address
Campus de Elviña
15071 Một Coruña, Galicia, Tây Ban Nha

Một Coruña

Address
Campus da Zapateira
15071 Một Coruña, Galicia, Tây Ban Nha

Một Coruña

Address
Avd. Ernesto Che Guevara, 121.
Pazos, Liáns

15179 Một Coruña, Galicia, Tây Ban Nha

Một Coruña

Address
Campus de Oza
15006 Một Coruña, Galicia, Tây Ban Nha

Ferrol

Address
Campus de Esteiro
15403 Ferrol, Galicia, Tây Ban Nha

Ferrol

Address
Avda. 19 de febrero, s/n.
15405 Ferrol, Galicia, Tây Ban Nha

Các chương trình

Thạc sĩ