Les Roches International School of Hotel Management - Marbella, Spain

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Les Roches Marbella Tuyên bố Mục đích Tổng quát

Les Roches Marbella, một chi nhánh của Les Roches Switzerland, là một trường quản lý giáo dục đồng trường cung cấp các chương trình giáo dục đại học. Nó được công nhận bởi Ủy ban về Các Học viện Giáo dục Đại học (CIHE) của Hiệp hội Các trường học và Cao đẳng New England (NEASC). Les Roches Marbella hướng dẫn bằng tiếng Anh cho học sinh thuộc bất kỳ chủng tộc, quốc tịch, giới tính, màu da, tôn giáo hay tín ngưỡng nào đã hoàn thành chương trình trung học cơ sở. Chúng tôi giới thiệu sinh viên của chúng tôi đến một loạt các khóa học quản lý khách sạn bao gồm các lĩnh vực liên quan đến du lịch

Địa điểm

Marbella

Les Roches International School of Hotel Management

Address
Les Roches International School of Hotel Management - Marbella, Spain
Urb. Lomas del Río Verde s/n, Crta. de Istan Km.1

E-29602 Marbella, Andalusia, Tây Ban Nha
Điện thoại
+34 952 76 41 45