IED – Istituto Europeo di Design Barcelona

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Các nhà thiết kế và quản lý có tầm nhìn để theo dõi Gaudí.

Một trung tâm văn hóa, công nghiệp và tài chính ở quy mô thế giới, Barcelona, trong số rất nhiều công trạng, khi tổ chức Diễn đàn Văn hóa Thế giới thứ nhất năm 2004, một dấu hiệu của sự chú ý mà thành phố này trả cho các vấn đề phức tạp của toàn cầu hóa, những vấn đề mà IED đã giải quyết khuôn viên của nó ở đây, nơi nó đào tạo các nhà thiết kế có khả năng hiểu, thử nghiệm và phát triển các công cụ mới để thiết kế và quản lý các biến đổi lớn đang diễn ra trong xã hội.

Tại đây, họ học cách làm việc trong các lĩnh vực thiết kế khác nhau, cũng như nhận ra và quản lý các xu hướng thay đổi lớn như trước khi chúng xuất hiện.

Hiểu được sự phức tạp, các tương tác kỷ luật trong công việc trong thiết kế và cách quản lý các quá trình chuyển đổi là trọng tâm của quản lý thiết kế.

Theo nghĩa này, IED Barcelona là một hội thảo để tiến hành phân tích và nghiên cứu áp dụng cho văn hóa vật chất, một trọng tâm mà nó được định sẵn để phát triển ngày càng tăng trong tương lai.

Địa điểm

Barcelona

IED Barcelona

Address
Biada, 11

08012 Barcelona, Catalonia, Tây Ban Nha
Điện thoại
+34 932 38 58 89