Gasma Gatronomy & Culinary Management Campus

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

4. ơn gọi quốc tế

Khuôn viên mới có một sứ mệnh quốc tế rõ ràng. Gasma thúc đẩy các thỏa thuận quốc tế và hướng tới một thị trường toàn cầu. Ngoài ra, khuyến khích sinh viên sử dụng tiếng Anh dựa trên các hoạt động đào tạo.

Các trung tâm khác cung cấp các nghiên cứu tập trung vào các kỹ năng nấu ăn, nhưng Gasma đi một bước xa hơn và tích hợp Quản lý Ẩm thực vào các sinh hoạt hằng ngày của học sinh.

Khuôn viên tổ chức các khóa học và hội thảo cho cả chuyên gia ẩm thực chuyên nghiệp và nghiệp dư. Hơn nữa, trường sẽ có nhà hàng riêng để đáp ứng những yêu cầu khôn ngoan nhất.

Địa điểm

Castellón de la Plana

Address
GASMA - campus de Gastronomía y Management Culinario
Avda. Enrique Gimeno, 67
12006 Castellón de la Plana,

Castellón de la Plana, Cộng đồng Valencian, Tây Ban Nha

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn