CESIF

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

CESIF

CESIF trong số

CESIF là một tin sinh năm 1990, có hoạt động tập trung trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng, công nghệ sinh học, thực phẩm, hóa chất, mỹ phẩm và - nói chung - trong tất cả các lĩnh vực liên quan liên quan đến sức khỏe.

đồ họa

quang cảnh

Một tài liệu tham khảo thế giới trong đào tạo và tư vấn rất chuyên, góp phần vào sự phát triển của ngành dược phẩm, công nghệ sinh học, thực phẩm, hóa chất và các ngành công nghiệp mỹ phẩm; các ngành công nghiệp thiết yếu cho nền kinh tế.

SỨ MỆNH

Cam kết sẽ tiến bộ kinh tế và xã hội trong các lĩnh vực mà nó hoạt động, cũng như những người tham gia vào bất kỳ hoạt động gắn liền với cùng một công ty.

Giá trị

giá trị

Địa điểm

Tây Ban Nha trực tuyến

Address
Tây Ban Nha trực tuyến, Tây Ban Nha

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn