Barcelona Graduate School of Economics

Đọc Mô tả chính thức

Địa điểm

Barcelona

Address
Ramon Trias Fargas 25-27
08005 Barcelona, Catalonia, Tây Ban Nha
Điện thoại
+34 93 542 1234