Alma Mater Europea

Địa điểm

Salzburg

Address
Salzburg, Salzburg, Áo

Ljubljana

Address
Kardeljeva ploščad 1
Ljubljana, Ljubljana, Slovenia

Anh hùng

Address
Slovenska ulica 17
2000 Anh hùng, Đơn vị hành chính Maribor, Slovenia

Murska Sobota

Address
Lendavska ulica 9
9000 Murska Sobota, Murska Sobota, Slovenia

Zagreb

Address
Zagreb, Croatia

Koper

Address
Trubarjeva ulica 1
6000 Koper, Koper, Slovenia

Các chương trình

:
Complete this form and the school’s admissions team will reply to you.