Comenius University of Bratislava, Faculty of Natural Sciences

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Lịch sử khoa Khoa học tự nhiên

Lịch sử của Khoa Khoa học Tự nhiên của Đại học Comenius bắt đầu tại Đại học Slovak. Việc thành lập Khoa Khoa học Tự nhiên đã được dự đoán trước một cách hợp pháp bởi Đạo luật số 375/1919 Coll. theo đó trường đại học Comenius được thành lập. Theo quan điểm của sự phát triển chính trị và kinh tế khi đó, mọi nỗ lực để thực thi việc thành lập Khoa đều không thành công trong toàn bộ thời kỳ Cộng hòa Pre-Munich. Do đó, Khoa Khoa học Tự nhiên ra đời vào cuối năm 1940, dựa trên Đạo luật số 168/1940 Coll. trong khi tuyển sinh đầu tiên của học sinh diễn ra vào học kỳ mùa đông năm học 1940/1941. Trên thực tế này, Khoa thuộc về những người lâu đời nhất trên lãnh thổ Cộng hòa Slovak.113959_adolescent-connection-discussion-1595391.jpg

Trước khi thành lập Khoa Khoa học Tự nhiên, một số ngành khoa học đã được giảng dạy cho sinh viên các môn học sư phạm tại Khoa Nghệ thuật. Địa lý có truyền thống lâu đời nhất, nó đã được giảng dạy như một ngành học kể từ năm học 1921/1922, và Hội thảo Địa lý là nơi làm việc của Khoa Nghệ thuật đã được đề cập sớm nhất là vào năm 1923. Một ngành khoa học khác được giảng dạy trước khi thành lập Khoa Khoa học Tự nhiên là động vật học và vào ngày 1 tháng 9 năm 1939, Viện Động vật học được thành lập tại Khoa Khoa học Tự nhiên, nó được dẫn dắt bởi Giáo sư Tiến sĩ. M. Novikov. Vào tháng 10 năm 1939, Viện Thực vật học cũng được tổ chức, trong khi Giáo sư RNDr. F. Nábělek được giao nhiệm vụ giảng dạy về thực vật học và thực hiện Viện.

Quá trình thành lập Khoa Khoa học Tự nhiên ở Slovakia đã được đẩy nhanh bởi các sự kiện được biết đến ở Prague vào tháng 11 năm 1939 khi sau khi các sinh viên biểu tình tại tang lễ của sinh viên Jan Opletal, người Đức chiếm đóng tất cả các trường đại học Séc. Các sinh viên quốc tịch Slovakia đã phải trở về Slovakia, nơi họ sau đó học xong. Ba viện nghiên cứu nói trên đã được sáp nhập vào Khoa Khoa học tự nhiên mới thành lập ngay sau khi thành lập vào năm 1940. Viện Địa lý được đặt vào các cơ sở nằm trên đường phố Rajská, Viện Động vật học và Viện Thực vật học được chuyển đến cơ sở trên đường phố Moskovská.

Sau năm 1940, các khoa mới định hướng giảng dạy các ngành khoa học xa hơn đã được tổ chức trong Khoa Khoa học Tự nhiên thay vì nhanh chóng thành công. Địa chất bắt đầu được giảng dạy trong chương trình đào tạo giáo viên ngay sau hiến pháp của Khoa Khoa học tự nhiên năm 1940 trong khi quá trình giáo dục được các giảng viên bên ngoài của Đại học Công nghệ Slovak đảm nhiệm. Năm 1941, Viện Địa chất và Cổ sinh vật học được thành lập trong Khoa Khoa học Tự nhiên và năm 1942, cũng là Viện Khai khoáng và Điêu khắc. Cả hai học viện đều có nhân viên tối thiểu và các chức năng trợ lý hầu hết được bảo vệ bởi các sinh viên trong những năm học cao hơn. Tuy nhiên, sự tồn tại của các viện đã cho phép phát triển việc giảng dạy địa chất và bảo đảm các tài liệu và dụng cụ cần thiết tại Khoa. Vào đầu mùa đông 1942/1943, Viện Vật lý hạt nhân đã được bổ sung vào Khoa và trước khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, Viện Thiên văn học và Viện Toán học đã được thành lập như là trường cuối cùng vào năm 1944. Trong các ngành khoa học truyền thống, chỉ có hóa học tồn tại ở Khoa Khoa học Tự nhiên mà không có cơ sở tổ chức nhưng nó đã được giảng dạy tuy nhiên từ năm 1939, lúc đầu tại Khoa Nghệ thuật và từ năm 1940 tại Khoa Khoa học Tự nhiên. Viện Hóa học được tổ chức tại Khoa Khoa học Tự nhiên vào cuối tháng 10 năm 1948 và Giáo sư M. Dillinger được bổ nhiệm làm Giám đốc bên ngoài.

Dấu mốc quan trọng trong sự phát triển giáo dục đại học ở Slovakia là Đạo luật Giáo dục Đại học ngày 18 tháng 5 năm 1950. Sau khi thông qua Đạo luật đó, các viện của Khoa Khoa học Tự nhiên đã được tổ chức lại cho các khoa trong khi, ban đầu, có xu hướng tạo ra các phòng ban lớn bao gồm một số viện. Năm 1950, sáu khoa sau đây được tổ chức tại Khoa Khoa học tự nhiên của Đại học Slovak: Khoa Toán bao gồm Viện Toán học, Khoa Vật lý bao gồm Viện Vật lý, Khoa Hóa học bao gồm Viện Hóa học, Khoa Sinh học bao gồm Viện Thực vật học, Vườn thực vật, Vườn ươm Mlyňany, Viện Sinh lý học và Sinh học Thực vật và Viện Động vật học, Khoa Địa lý bao gồm Viện Địa lý và Viện Khí tượng và Khí hậu học và cuối cùng là Viện Khí tượng và Khí hậu. , Khoa Địa chất với ba viện nghiên cứu - Viện Địa chất và Cổ sinh vật học, Viện Địa chất và Viện Khai khoáng và Điêu khắc.113960_casual-college-connection-1438081.jpg

Một sự kiện quan trọng trong sự phát triển của Khoa Khoa học Tự nhiên là sự tách biệt về địa lý và địa chất khỏi nó vào năm 1952. Các dự án xây dựng lớn được lên kế hoạch ở Tiệp Khắc sau năm 1948 đã gây ra nhu cầu cấp thiết cho các nhà địa chất và nhà địa lý có trình độ cho nhu cầu của nền kinh tế quốc gia. Theo quy định của chính phủ dd. Ngày 8 tháng 7 năm 1952, Khoa Khoa học Địa chất và Địa lý được thành lập tại Đại học Charles ở Prague và tại Đại học Slovak ở Bratislava. Dựa trên tiêu chuẩn này, Khoa Khoa học Địa chất và Địa lý của Đại học Slovak với 6 khoa bắt đầu hoạt động vào ngày 1 tháng 9 năm 1952: Khoa Địa chất và Cổ sinh vật học, Khoa Địa chất Kỹ thuật, Khoa Khai khoáng và Kỹ thuật Hóa học, Khoa Khoáng sản, Cục Địa lý Vật lý và Cục Địa lý Kinh tế. Phát triển nghiên cứu khoa học tại Khoa này - dẫn đến việc thành lập Viện nghiên cứu khoa học địa chất và địa lý vào năm 1957. Tuy nhiên, vào cuối năm học 1958/1959, một xu hướng đã xuất hiện để tích hợp Khoa Khoa học địa chất và địa lý của Đại học Comenius trở lại Khoa Khoa học tự nhiên của Đại học Comenius, điều cuối cùng đã xảy ra vào tháng 9 năm 1959.

Trong những năm 50, có một sự khác biệt nội bộ dần dần giữa các môn học khác. Các phòng ban, viện và phòng thí nghiệm khác được tạo ra từ nơi làm việc ban đầu hiếm hoi thường đại diện cho toàn bộ lĩnh vực, nhờ cải thiện điều kiện nhân viên và vật chất cũng như tăng nhu cầu về các chuyên gia và giảng viên của các ngành khoa học. Năm 1953, Viện Hóa học hữu cơ tự do được tách ra khỏi Viện Hóa học và một năm sau đó, Viện Hóa sinh cũng vậy. Ngay trong năm 1955, một cuộc cải tổ tiếp theo đã diễn ra và Khoa Hóa vô cơ và Vật lý và Khoa Hóa hữu cơ, Hóa học Phân tích và Hóa sinh được tách ra khỏi Viện Hóa học. Trong những năm tiếp theo, 7 nơi làm việc trong phần hóa học được thành lập thông qua sự khác biệt hơn nữa. Ngày nay, nó bao gồm các khoa Hóa học phân tích, Hóa vô cơ, Hóa sinh, Hóa lý và Hóa học, Hóa học hạt nhân, Hóa học hữu cơ và Viện hóa học.

Sự phát triển của Khoa đã dẫn đến việc 7070 thành lập 6 bộ phận chuyên ngành, sinh học, hóa học, vật lý, địa chất, toán học và cơ sở chung, có nhiệm vụ điều phối các hoạt động của các khoa và các viện thuộc về họ.

Cơ sở nhà ở các khoa riêng lẻ là một vấn đề lớn của Khoa trong một thời gian dài. Vào đầu những năm sáu mươi, 32 nơi làm việc của Khoa được đặt tại 25 địa điểm ở Bratislava. Từ quan điểm này, một sự kiện rất quan trọng trong quá trình tồn tại của Khoa là bắt đầu xây dựng khuôn viên trường đại học ở Mlynská Dolina vào năm 1967. Toàn bộ Khoa Khoa học tự nhiên của Đại học Comenius nên được đặt ở đó trong 10 gian hàng. Ở giai đoạn đầu tiên, trong những năm 1967-1978, các gian hàng Toán học, Vật lý 1, Vật lý 2 và Gian hàng Trung tâm Máy tính đã được xây dựng. Các gian hàng của Hóa học 1, Hóa học 2, Sinh học 1, Sinh học 2 và Địa chất được xây dựng liên tiếp trong những năm 1976 - 1988. Do chi phí tài chính xây dựng cao, cũng như do số lượng nhân viên và sinh viên tăng ít hơn so với ước tính được thực hiện tại thời điểm chuẩn bị của dự án khu vực giảng viên, việc xây dựng một số gian hàng khác đã bị hủy bỏ.113961_cooperation-coworking-day-1543895.jpg

Năm 1980 đã mang lại một sự thay đổi đáng kể trong sự phát triển của Khoa Khoa học Tự nhiên khi sự phát triển nhanh chóng của toán học, vật lý và khoa học máy tính cũng như trật tự xã hội yêu cầu các chuyên gia trong các lĩnh vực này dẫn đến việc thành lập Khoa Toán học và Vật lý riêng biệt . Vì thực tế đó, Khoa Khoa học Tự nhiên "mất" hai lĩnh vực nghiên cứu này. Khoa Khoa học tự nhiên tiếp tục phát triển sinh học, địa lý, địa chất và hóa học. Cơ cấu tổ chức của Khoa Khoa học tự nhiên của Đại học Comenius vào thời điểm đó khá phức tạp, chủ yếu là do định hướng đa ngành của Khoa, cũng như sự phát triển lịch sử của từng nơi làm việc. Vào cuối thập niên 80, có 29 viện giáo dục khoa học cơ bản tại Khoa, bao gồm 25 khoa và bốn viện khoa học được hợp nhất thành 4 bộ phận khoa học, sinh học, địa lý, địa chất và hóa học.

Hình thành cấu trúc bên trong của Khoa Khoa học Tự nhiên, cũng như mở ra các lĩnh vực nghiên cứu và chuyên ngành mới, là một quá trình liên tục xảy ra liên quan chặt chẽ đến nhu cầu xã hội và vị trí của Khoa trong Đại học Comenius. Từ năm 1990, Khoa đã phát triển một cách có hệ thống các nghiên cứu và giảng dạy về sinh học phân tử, công nghệ sinh học và môi trường. Năm 1992, ngành nghiên cứu cơ bản thứ năm tại Khoa Khoa học Tự nhiên trở thành khoa học môi trường và các khoa mới được thành lập, Khoa Sinh thái Cảnh quan và Khoa Nhi, một thời gian ngắn trước đó, Khoa Sinh thái học và Sinh lý học đã được thành lập. Ba khoa này cùng với Khoa Địa hóa học đã tạo ra phần khoa học thứ năm của Khoa, phần môi trường. Trong lĩnh vực Chương trình nghiên cứu môi trường, các chuyên ngành Sinh thái học và Vật lý học, Địa hóa học môi trường, Quản lý và quy hoạch môi trường và Khoa học đất đã được mở.

Các chuyên ngành mới định hướng về khoa học môi trường cũng được mở ra trong khuôn khổ của bốn lĩnh vực khác: trong địa chất - Địa vật lý và địa chất môi trường ứng dụng và địa chất, trong địa lý - Địa lý vật lý và địa lý học, trong sinh học - Sinh thái học và trong hóa học - Hóa học hạt nhân và phóng xạ. Trong năm học 1998/99, Khoa cũng đã mở chuyên ngành Hóa học môi trường và bảo đảm chuyên môn cho nghiên cứu này đã được cung cấp bởi Khoa Hóa phân tích kể từ đó. Đáp ứng nhu cầu thực tiễn là việc thành lập Khoa Bản đồ, Địa tin học và Viễn thám Trái đất trong lĩnh vực địa lý và bản đồ học, và mở ra chuyên môn theo hướng này. Kể từ năm học 1989/99 (tương ứng 2005/2006), các chuyên ngành hóa học môi trường và hóa học lý thuyết đã được thành lập.

Trong thời kỳ chuyển đổi, Khoa đã chứng minh tiềm năng nghiên cứu, giáo dục và con người, đã vượt qua quá trình kiểm định phức tạp và thành công trong việc thực hiện hệ thống tín dụng trong nghiên cứu và giáo dục ba cấp (2000 - 2002). Vị trí ổn định của Khoa trong giáo dục đại học ở Slovakia được chứng minh bằng sự quan tâm thường trực của sinh viên trong các chương trình học.

Địa điểm

Bratislava

Address
Mlynská dolina
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4
Slovakia

Bratislava, Vùng Bratislava, Slovakia

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình

Hiện tại không có chương trình để hiển thị

Vui lòng tinh chỉnh tìm kiếm ở trên, hãy kiểm tra loại phổ biến của chúng tôi dưới đây hoặc thực hiện tìm kiếm từ khóa.


... or simply by choosing your degree: