Zoe Talent Solutions

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Giá»i thiá»u ZOE

Kinh tế toàn cầu chứng tá» cho chúng ta hàng ngày sá»± cần thiết vá» tá» chức cho những ngÆ°á»i có tài nÄng "tiên phong và dẫn Äầu" Äá» thành công trong các thá» trÆ°á»ng toàn cầu ngày càng phức tạp và cạnh tranh. Äá» Äạt Äược kết quả tá»t nhất có thá» cho các tá» chức, phát triá»n tài nÄng phải là má»t Äiá»u cần thiết khi tuyá»n dụng và duy trì nhân viên.

Chúng ta là ai?

ZOE Talent Solutions là má»t công ty tÆ° vấn và Äào tạo toàn cầu Äã và Äang phục vụ các doanh nghiá»p hàng Äầu á» nhiá»u quá»c gia. Chúng tôi chuyên vá» xây dá»±ng nÄng lá»±c và các giải pháp phát triá»n tài nÄng cho các cá nhân và tá» chức, thông qua các khóa há»c và các khóa Äào tạo Äược tùy chá»nh cao của chúng tôi, trong má»t phạm vi rá»ng lá»n.

Chúng ta làm gì?

ZOE há» trợ các tá» chức trong viá»c xác Äá»nh các mục tiêu quan trá»ng nhất của há» và hÆ°á»ng dẫn Äá»i ngÅ© quản lý bằng cách làm viá»c chặt chẽ vá»i từng thành viên, trong viá»c cải thiá»n hiá»u quả của há». Quá trình này hứa hẹn sá»± gia tÄng vá» doanh thu và tiết kiá»m và ROI. HÆ¡n má»t thập ká»·, nhóm của chúng tôi Äã xây dá»±ng Äược má»t doanh nghiá»p Äược giá»i thiá»u trên toàn cầu bao gá»m các kỹ nÄng Äược trang bá» Äá»c Äáo bao gá»m và không giá»i hạn viá»c huấn luyá»n, tạo thuận lợi, tÆ° vấn và chiến lược.

Chúng ta làm Äiá»u Äó nhÆ° thế nào?

Các chuyên gia giàu kinh nghiá»m và giàu kinh nghiá»m tại ZOE cung cấp cho khách hàng của há» chất lượng có sẵn cao nhất trong Äào tạo và xây dá»±ng nÄng lá»±c vá»i giá cả cạnh tranh, kèm theo má»t sá»± linh hoạt Äá»c Äáo cho phù hợp vá»i nhu cầu của khách hàng của há».

Trá»ng tâm chính của chúng tôi là 'Hoàn thành sá»± hài lòng của khách hàng'. Äiá»u này tạo thành ná»n tảng cho triết lý, vÄn hoá và má»i thứ chúng tôi làm. Thành công của chúng tôi Äã cho phép chúng tôi thá»±c hiá»n má»t khá»i lượng ngày càng cao của các dá»± án gần Äây. Chiến thắng niá»m tin của khách hàng má»i lần là Äiá»u thúc Äẩy chúng ta phấn Äấu Äạt Äược sá»± xuất sắc vô song.

Chúng tôi chiến thắng bằng cách làm viá»c chặt chẽ vá»i má»i tá» chức Äá» má» rá»ng sức mạnh của ngÆ°á»i dân và Äảm bảo rằng các giải pháp Äào tạo của chúng tôi Äáp ứng nhu cầu há»c tập và phát triá»n của há» cÅ©ng nhÆ° tá»i Äa hóa thành công trong kinh doanh.

ZOE có kiến ââthức và kinh nghiá»m toàn diá»n vá» Nhân viên và Phát triá»n Tá» chức. Äiá»u này, cùng vá»i cam kết cung cấp Giải pháp tÄng trÆ°á»ng sáng tạo và hàng Äầu, Äã cho thấy chúng tôi tiếp tục phát triá»n liên tục, ngay cả khi Äá»i mặt vá»i các Äiá»u kiá»n thá» trÆ°á»ng bất lợi.

Địa điểm

Singapore

Address
Singapore, Singapore

Dubai

Address
Middle East – Head Office 918, Blue Bay Towers, Al Abraj Street (Marassi Drive), Business Bay
Dubai, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất
Điện thoại
+971 4 558 8245

Almaty

Address
Almaty, Tỉnh Almaty, Kazakhstan

Kuala Lumpur

Address
Kuala Lumpur, Lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur, Malaysia

Mumbai

Address
Mumbai, Maharashtra, Ấn Độ

Maldives trực tuyến

Address
Maldives trực tuyến, Maldives

Accra

Address
Accra, Vùng Accra lớn hơn, Ghana

Cairo

Address
Cairo, Thủ đô Cairo, Ai Cập

Cape Town

Address
Cape Town, mũi đất miền Tây, Cộng hòa Nam Phi

Nairobi

Address
Nairobi, Quận Nairobi, Kenya

Amsterdam

Address
Amsterdam, Bắc Hà Lan, Hà Lan

Athens

Address
Athens, Trung tâm Athens, Hy Lạp

Bratislava

Address
Bratislava, Vùng Bratislava, Slovakia

Budapest

Address
Budapest, Hungary

Geneva

Address
Geneva, Geneva, Thụy Sĩ

Istanbul

Address
Istanbul, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

London

Address
London, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Lisbon

Address
Lisbon, Lisbon, Bồ Đào Nha

Manchester

Address
Manchester, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Paris

Address
Paris, Île-de-Pháp, Pháp

Prague

Address
Prague, Prague, Cộng hòa Séc

Vienna

Address
Vienna, Vienna, Áo

Abu Dhabi

Address
Abu Dhabi, Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất

Amman

Address
Amman, Thủ đô Amman, Jordan

Doha

Address
Doha, Doha, Qatar

Riyadh

Address
Riyadh, Tỉnh Riyadh, Ả Rập Saudi

Houston

Address
Houston, Texas, Hoa Kỳ

Toronto

Address
Toronto, Ontario, Canada

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: