Royal Business College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Royal Business Cao đẳng là một trung tâm giáo dục được công nhận bởi ABE (Vương quốc Anh). Tại RBC tất cả các bài giảng bằng tiếng Anh. Các văn bằng được công nhận là Anh và chương trình được phát trực tuyến.

RBC chuẩn bị cho bạn để có một nhà lãnh đạo có kỹ năng và hiểu biết những người có thể ảnh hưởng đến con người, cung cấp hướng chiến lược và tận dụng tốt các nguồn lực tài chính, nhân lực và kỹ thuật.

Tất cả các chương trình được cung cấp có thể được thực hiện trực tuyến, cho phép sinh viên quốc tế theo học từ đất nước của họ.

Địa điểm

Serbia trực tuyến

Address
Serbia trực tuyến, Serbia