Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Serbia 2019/2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Serbia. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Serbia. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Serbia và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Serbia và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Serbia: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

4 Kết quả trong Serbia

Địa điểm
Serbia
Singidunum University is a higher education institution that offers its students modern curricula and teaching methods resembling those of the renowne...
We are a fully accredited modern European business school dedicated to individuals who are interested in improving their knowledge and competitiveness...
The Dr Lazar Vrkatic Faculty of Law and Business Studies is an accredited institution of higher education providing undergraduate and graduate study p...
Royal Business College is an educational centre accredited by ABE (UK). At RBC all lectures are in English. The degrees are UK accredited and the pro...