Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Romania 2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Romania. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Romania. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp....

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Romania. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Romania. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Đọc thêm

Tìm trường đại học ở Romania và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Romania và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Romania: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc ít hơn

Trường

Unicaf University is a Pan African independent, recognised university, combining the best elements of international education, offering high quality internationally recognised qualifications. The Univ ... Đọc thêm

Unicaf University is a Pan African independent, recognised university, combining the best elements of international education, offering high quality internationally recognised qualifications. The University has branch campuses and or learning centres in 9 different countries in Africa and is registered and approved by the National Council for Higher Education (NCHE) in Malawi and the Higher Education Authority of Zambia (HEA). Đọc ít hơn
Newyork , Athens , Sòng bạc , London , Cairo , Accra , Lilongwe , Cảng Louis , Nairobi , Lagos , Mogadishu , Lusaka , Cơn sốt , Cộng hòa Síp , Lilongwe + 14 Hơn Ít hơn

Unicaf University is a Pan African independent, recognised university, combining the best elements of international education, offering high quality internationally recognised qualifications. The Univ ... Đọc thêm

Unicaf University is a Pan African independent, recognised university, combining the best elements of international education, offering high quality internationally recognised qualifications. The University has branch campuses and or learning centres in 9 different countries in Africa and is registered and approved by the National Council for Higher Education (NCHE) in Malawi and the Higher Education Authority of Zambia (HEA). Đọc ít hơn
Cộng hòa , Newyork , Athens , Sòng bạc , London , Cairo , Accra , Lilongwe , Cảng Louis , Nairobi , Lagos , Mogadishu , Lusaka , Cơn sốt , Cộng hòa Síp + 14 Hơn Ít hơn

Unicaf University is a Pan African independent, recognised university, combining the best elements of international education, offering high quality internationally recognised qualifications. The Univ ... Đọc thêm

Unicaf University is a Pan African independent, recognised university, combining the best elements of international education, offering high quality internationally recognised qualifications. The University has branch campuses and or learning centres in 9 different countries in Africa and is registered and approved by the National Council for Higher Education (NCHE) in Malawi and the Higher Education Authority of Zambia (HEA). Đọc ít hơn
Lagos , Newyork , Athens , Sòng bạc , London , Cairo , Accra , Lilongwe , Cảng Louis , Mogadishu , Lusaka , Cơn sốt + 11 Hơn Ít hơn

Universitatea de Vest din Timi?oara (UVT) / West University of Timi?oara (WUT) is the main higher education institution and research center in Western Romania.

Universitatea de Vest din Timi?oara (UVT) / West University of Timi?oara (WUT) is the main higher education institution and research center in Western Romania. Đọc ít hơn

This institution, founded in 1992, assumes the role of enriching the values of the Romanian culture and civilization, of supporting the assertion of national identity and spirituality, in order to dev ... Đọc thêm

This institution, founded in 1992, assumes the role of enriching the values of the Romanian culture and civilization, of supporting the assertion of national identity and spirituality, in order to develop our society as a democratic and social state of law. Đọc ít hơn

Babeş-Bolyai University (UBB) is currently the largest Romanian university, hosting around 47.000 students enrolled in Bachelor, Master or PhD programs in the 2019-2020 academic year. The Faculty of E ... Đọc thêm

Babeş-Bolyai University (UBB) is currently the largest Romanian university, hosting around 47.000 students enrolled in Bachelor, Master or PhD programs in the 2019-2020 academic year. The Faculty of Economics and Business Administration (FSEGA) of UBB is the best Romanian higher education institution in Economics and Business. Đọc ít hơn

Ovidius University of Constanta (UOC) is a public institution of higher education founded in 1961, that became a multidisciplinary university in 1990, with programs for Bachelor, Master and Doctorate, ... Đọc thêm

Ovidius University of Constanta (UOC) is a public institution of higher education founded in 1961, that became a multidisciplinary university in 1990, with programs for Bachelor, Master and Doctorate, a quality accreditation recognized by national and international institutions with high confidence. Đọc ít hơn

The National University of Physical Education and Sports (UNEFS) in Bucharest is the first higher education institution for the training of physical education teachers in Romania. It was the 10th inst ... Đọc thêm

The National University of Physical Education and Sports (UNEFS) in Bucharest is the first higher education institution for the training of physical education teachers in Romania. It was the 10th institution of this kind in the world and the 5th in Europe. Đọc ít hơn

American Hotel Academy was founded in 2007 in Brasov, Romania as the first international hotel management school in the country with the main purpose of offering education & training in hospitalit ... Đọc thêm

American Hotel Academy was founded in 2007 in Brasov, Romania as the first international hotel management school in the country with the main purpose of offering education & training in hospitality to Romanian students interested in pursuing global careers. We believe in blending professionally – oriented education with applied skills training within an international setting in a variety of hospitality management disciplines that are not available at many traditional higher education institutions. This is the foundation on which the school has been built and this is how we help our students to achieve their career goals. Đọc ít hơn
Braov , Newyork + 1 Hơn Ít hơn

One of the oldest and traditional educational places in Romania, it was founded in 1879 as a Faculty of Medicine, later being associated with other three institutions which complete the medical instru ... Đọc thêm

One of the oldest and traditional educational places in Romania, it was founded in 1879 as a Faculty of Medicine, later being associated with other three institutions which complete the medical instruction area – the Faculty of Pharmacy, the Faculty of Dentistry and the Faculty of Medical Bioengineering. Đọc ít hơn

In general, both within the country and abroad, the University of Bucharest is considered to be the most important educational, research and cultural institution in Romania. During its 150 years of ex ... Đọc thêm

In general, both within the country and abroad, the University of Bucharest is considered to be the most important educational, research and cultural institution in Romania. During its 150 years of existence, it has achieved a steadfast national and international prestige. The numerous generations of students and professors have succeeded in asserting our University as one of the benchmark institutions for the whole Romanian society, as it is the first existing Romanian institution to ever reach the top 600 universities of the world. Đọc ít hơn

TUIASI students have access to top notch technical studies, as the university is one of the best in the country and Eastern Europe. Great professors, relevant courses and new labs await you.

TUIASI students have access to top notch technical studies, as the university is one of the best in the country and Eastern Europe. Great professors, relevant courses and new labs await you. Đọc ít hơn

Politehnica University Timisoara (UPT) is one of the biggest technical universities from Central and Eastern Europe. It was founded in 1920 as an answer to the need for engineers of the Romanian socie ... Đọc thêm

Politehnica University Timisoara (UPT) is one of the biggest technical universities from Central and Eastern Europe. It was founded in 1920 as an answer to the need for engineers of the Romanian society in the context of the post WW1 economical recovery. During its 95 years of existence, Politehnica University Timisoara produced over 118 000 engineers, greatly appreciated on the national and... Đọc ít hơn

The Technical University of Civil Engineering of Bucharest is a technical university that trains higher education specialists in the fields of civil engineering, building services engineering, mechani ... Đọc thêm

The Technical University of Civil Engineering of Bucharest is a technical university that trains higher education specialists in the fields of civil engineering, building services engineering, mechanical engineering/technological equipment and machines, environmental engineering, geodesic engineering, management and engineering and systems engineering. Đọc ít hơn

Faculty of Veterinary Medicine Timi?oara is part of the Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” from Timi?oara.

Faculty of Veterinary Medicine Timi?oara is part of the Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” from Timi?oara. Đọc ít hơn

As a public higher education institution, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia is going through a new stage of its existence, a stage marked by the three principles underlying the current manda ... Đọc thêm

As a public higher education institution, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia is going through a new stage of its existence, a stage marked by the three principles underlying the current mandate of the University’s Management: performance, quality, and consistency. As a relatively young University - we are celebrating 28 years of existence in 2019 -, our University is fully aware of its purpose and role within the higher education system in Romania and constantly relates to the tradition of the Transylvanian educational system. Đọc ít hơn

A forward-thinking, modern and student-oriented institution, „Dun?rea de Jos" University of Galati has a firm commitment to generate and transfer knowledge to society.

A forward-thinking, modern and student-oriented institution, „Dun?rea de Jos" University of Galati has a firm commitment to generate and transfer knowledge to society. Đọc ít hơn

University of Pite?ti, Romania (UPIT) is a state higher institution founded in 1962. It has a non-profit character, it is apolitical and has academic autonomy, being a part of the national system of h ... Đọc thêm

University of Pite?ti, Romania (UPIT) is a state higher institution founded in 1962. It has a non-profit character, it is apolitical and has academic autonomy, being a part of the national system of higher education. In 2018, the University of Pite?ti received the High Degree of Trust, offered by the Romanian Agency of Quality Assuring in Higher Education System (ARACIS) Đọc ít hơn

We are the oldest and most prestigious technical university in Romania. The Polytechnic University of Bucharest comprises 15 faculties, 95 bachelor programs, 183 masters programs and 14 scientific fie ... Đọc thêm

We are the oldest and most prestigious technical university in Romania. The Polytechnic University of Bucharest comprises 15 faculties, 95 bachelor programs, 183 masters programs and 14 scientific fields of doctorate. Đọc ít hơn

The University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest (USAMV B) is an accredited public higher education and research institution with legal personality, belongs to the network of ... Đọc thêm

The University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest (USAMV B) is an accredited public higher education and research institution with legal personality, belongs to the network of public higher education institutions, and is an apolitical and non-profit organization. Đọc ít hơn

Bucharest Business School was established in 2014 as the postgraduate business faculty of Bucharest Academy of Ecnomic Studies and has two major MBA programs: Romanian Canadian MBA and Romanian-French ... Đọc thêm

Bucharest Business School was established in 2014 as the postgraduate business faculty of Bucharest Academy of Ecnomic Studies and has two major MBA programs: Romanian Canadian MBA and Romanian-French MBA (former INDE). Đọc ít hơn

The Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” from Timi?oara (BUASVM) is an institution specialized in agronomical and veterinary higher education ... Đọc thêm

The Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” from Timi?oara (BUASVM) is an institution specialized in agronomical and veterinary higher education, with a national and European span. Đọc ít hơn

The Romanian-American University was founded with the purpose of promoting the American progressive educational values combined with the rich internationally recognized academic traditions of the Roma ... Đọc thêm

The Romanian-American University was founded with the purpose of promoting the American progressive educational values combined with the rich internationally recognized academic traditions of the Romanian educational system. Đọc ít hơn

Spiru Haret University (USH) is the biggest private university in Romania. It was set up and accredited as a higher education institution by the National Education Act 443/2002. USH Bucharest is part ... Đọc thêm

Spiru Haret University (USH) is the biggest private university in Romania. It was set up and accredited as a higher education institution by the National Education Act 443/2002. USH Bucharest is part of Romania de Maine Foundation - founded on the 19th of January 1991 by Professor Aurelian Gh. Bondrea within a social and political context open to the democratic changes in Romania. The name assigned to the university is intrinsically linked to Spiru Haret personality. Founder of the national modern education, Spiru Haret is the promoter of a large social and cultural movement with national echoes. Đọc ít hơn

The university’s leadership is assured by an executive team formed by the Rector, three Vice-Rectors, Director of the Council for Doctoral Studies and three Deans. The university also has a Honorary P ... Đọc thêm

The university’s leadership is assured by an executive team formed by the Rector, three Vice-Rectors, Director of the Council for Doctoral Studies and three Deans. The university also has a Honorary President and a President of the University's Senate. Đọc ít hơn

Viện Kinh doanh và Quản lý công từ Bucharest (ASEBUSS) được thành lập năm 1993 thông qua một chương trình tài trợ của USAID - Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (1993-1995). Các Rumani-American School ... Đọc thêm

Viện Kinh doanh và Quản lý công từ Bucharest (ASEBUSS) được thành lập năm 1993 thông qua một chương trình tài trợ của USAID - Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (1993-1995). Các Rumani-American School of Business, một phần của Viện, đã được tổ chức từ năm 1993 Các điều hành Chương trình MBA (EMBA) - Mỹ chỉ EMBA trên thị trường Rumani hợp tác với các trường đại học có uy tín của Hoa Kỳ. Liên minh học tập được tạo ra bởi ASEBUSS và Kennesaw State University thúc đẩy những thế mạnh của từng chương trình vì lợi ích của cả sinh viên và giảng viên. Việc tham gia này được thiết kế cùng những kinh nghiệm học tập chuẩn bị cho sinh viên của chúng tôi một vai trò lãnh đạo trong tổ chức kinh doanh ngày mai. Những người tham gia tìm hiểu để quản lý trên, ranh giới văn hoá ngôn ngữ học, công nghệ và địa lý bằng cách làm việc trong đội tuyển quốc tế của học sinh để hoàn thành một loạt các bài tập và các dự án. Cơ hội để học hỏi lẫn nhau và từ các tổ chức chủ nhân tương ứng của họ cung cấp những kinh nghiệm đầu tay mà không thể được tìm thấy trong các chương trình EMBA. Hiện nay, ASEBUSS là một tổ chức độc lập tư nhân, thẩm quyền và được công nhận của Bộ Giáo dục và nghiên cứu để tổ chức các chương trình sau đại học chuyên ngành. ASEBUSS là định hướng hoạt động trong hai lĩnh vực chính: các Rumani-Mỹ chấp hành MBA và các Sở Giáo dục liên tục với các chương trình kinh doanh và hành chính công. Các MBA điều hành của Rumani-American School of Business là một chương trình sau đại học cho cán bộ quản lý từ tư nhân hoặc công ty thuộc sở hữu nhà nước, Rumani hay ty đa quốc gia, các công ty tiện ích công cộng, gửi đến tất cả những người đã lãnh đạo thành công để có quyết định quan trọng, với tác động tăng trên môi trường kinh doanh tại Rumani. Mục tiêu chính của trường là để chuẩn bị tốt hơn các nhà quản lý giàu kinh nghiệm trong việc đưa ra quyết định, để cung cấp cho chúng những kiến thức cơ bản và các công cụ để đối phó với những thách thức của sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và để giáo dục họ để trở thành nhà quản lý quốc tế trong một thị trường toàn cầu. Đọc ít hơn