Al Rayyan International University College (ARIU) in partnership with University of Derby

Địa điểm

Doha

Address
Doha, State of Qatar
Stenden Qatar
University of Applied Sciences
Al-Jeleait Street
Bin Omran
P.O. Box 36037

Doha, Doha, Qatar

Thư viện ảnh

Các chương trình

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.