University of Helsinki

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

University of Helsinki cung cấp một loạt các chương trình cấp bằng thạc sĩ, được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Phạm vi chương trình của chúng tôi là 120 tín chỉ ECTS, được hoàn thành với hai năm học toàn thời gian. Tất cả các chương trình tuân thủ luật pháp quốc gia quản lý giáo dục đại học và, do đó, được công nhận trên toàn cầu.

Một trong những trường đại học nghiên cứu đa ngành tốt nhất ở Châu Âu

University of Helsinki là một trong những trường đại học hàng đầu Châu Âu chuyên về lĩnh vực nghiên cứu. Nó là một thành viên sáng lập của Liên đoàn các trường đại học nghiên cứu châu Âu, bao gồm các trường đại học như Oxford và Cambridge. Trường đại học nổi tiếng thế giới về giảng dạy, nghiên cứu và đổi mới chất lượng cao. Xếp hạng quốc tế luôn đặt University of Helsinki trong số 20 trường đại học tốt nhất ở châu Âu.

Sức mạnh chính của University of Helsinki được coi là nghiên cứu khoa học và những giáo lý có nguồn gốc từ nó, như chúng ta tin rằng việc dạy học gắn liền với nghiên cứu. Điều này được phản ánh trong triết lý của chúng tôi: "tất cả các giáo viên là các nhà nghiên cứu và tất cả các nhà nghiên cứu giảng dạy."

Địa điểm

Helsinki

University of Helsinki

Address
Helsinki, Phần Lan
Điện thoại
+358 9 1911

Các chương trình

Các khóa học quản lý
MA
MSc