University of Eastern Finland

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Đại học Đông Phần Lan là một trong năm trường đại học lớn nhất ở Phần Lan. Trường có hơn 7.500 sinh viên và hơn 2.500 giảng viên. Khuôn viên của trường đại học nằm ở Joensuu và Kuopio ở phía đông Phần Lan.
Đại học Đông Phần Lan là một trường đại học đa ngành toàn diện, cung cấp hơn 100 môn học chuyên nghiệp. Có 22 chương trình thạc sĩ quốc tế.
Đại học Đông Phần Lan có bốn trường cao đẳng, một viện triết học, một trường đại học khoa học và lâm nghiệp, một trường đại học khoa học sức khỏe và một viện nghiên cứu khoa học xã hội và kinh doanh.

Địa điểm

Joensuu

Address
Yliopistokatu 2
P.O.Box 111

FI-80101 Joensuu, Phần Lan

Kuopio

Address
Yliopistonranta,1
70210 Kuopio, Phần Lan

Các chương trình