LUT University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

LUT University

Ngoại giao

Địa điểm

Lappeenranta

LUT University, Lappeenranta campus

Address
Yliopistonkatu 34
53850 Lappeenranta, Phần Lan

Lahti

LUT University, Lahti campus

Address
Mukkulankatu 19,
15210 Lahti, Phần Lan

Các chương trình

MSc
Trường này cũng cung cấp: