Åbo Akademi University

Địa điểm

Turku

Address
Visiting Address:
Åbo Akademi
Domkyrkotorget 3

Postal address:
Åbo Akademi
Education Services
Tavastgatan 13

20500 Turku, Phần Lan

Vaasa

Address
Visiting address:
Åbo Akademi i Vasa
Åbo Akademi
Strandgatan 2

65101 Vaasa, Phần Lan
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.