UniLaSalle

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

UniLaSalle đào tạo kỹ sư chung chung để giữ điều hành và quản lý đầu các vị trí cấp cao trong các lĩnh vực sau đây đặc biệt là: nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, thực phẩm và y tế, địa chất và môi trường.

Tuyển sinh là chọn lọc. Chương trình học là nghiên cứu được thông tin để hỗ trợ các chương trình giảng dạy của các phạm vi lớn của các ngành khoa học giảng dạy tại trường.

Các phương pháp giảng dạy nâng đỡ bằng trường năng động và thực tế và đặt trọng tâm lớn trên các vị trí làm việc. sinh viên UniLaSalle có thể làm tốt nhất của 5 năm nghiên cứu của họ để phát triển các kỹ năng cần thiết để đạt được mục tiêu nghề nghiệp của họ.

Như vậy, cũng như các khoa học nhân bao gồm trong chương trình, một cuộc sống sinh viên sôi động, các chương trình toàn diện các hoạt động ngoại khóa và nhiều dự án học tập hoặc cá nhân cho phép học sinh để xây dựng sự tự tin của họ và thực hiện đầy đủ tiềm năng của họ.

Điều này được thực hiện thông qua sự công nhận của người khác, các cam kết và trách nhiệm. Phẩm chất như vậy khá là cần thiết để các nhà quản lý trong tương lai mà còn cho bất cứ ai có nhu cầu để tạo ra thành công trong cuộc sống của họ.

Giá trị của chúng tôi

Nhà trường muốn khuyến khích các giá trị như sự tôn trọng, ý nghĩa của sự cam kết và công việc tình nguyện, niềm tin vào sự bình đẳng và cơ hội bình đẳng cho người nghèo và bị thiệt thòi. Bằng chứng về cam kết này có thể được tìm thấy trong sự giám sát cá nhân sinh viên nhận được từ giảng viên, thúc đẩy hoạt động ngoại khóa trong chương trình học tập và giáo dục toàn diện được cung cấp bởi cuộc sống đại học và đời sống cộng đồng sôi động của nó.

Quả thực cuộc sống nhà trường cung cấp một kinh nghiệm đặc biệt của cuộc sống tập thể kêu gọi tinh thần trách nhiệm để phục vụ người khác và kết quả là tình bạn lâu dài.

Tất cả những điều trên là nền tảng tinh thần của nhà trường và sức mạnh được chia sẻ bởi hàng trăm ngàn giáo dục hàng năm tại các cơ sở UniLaSallian trên thế giới.

Địa điểm

Bồ đề

LaSalle Beauvais

Address
19, rue Pierre Waguet
Cedex

BP 30313 - 60026 Bồ đề, Hauts-de-Pháp, Pháp

Mont-Saint-Aignan

Address
3 Rue du Tronquet
76130 Mont-Saint-Aignan, Normandy, Pháp

Paris

Address
78 A rue de Sèvres
75341 Paris, Île-de-Pháp, Pháp

Rennes

Address
2, rue Robert d’Arbrissel - CS 76522
35065 RENNES CEDEX-France

Rennes, Brittany, Pháp