UniLaSalle

Địa điểm

Bồ đề

LaSalle Beauvais

Address
19, rue Pierre Waguet
Cedex

BP 30313 - 60026 Bồ đề, Hauts-de-Pháp, Pháp

Mont-Saint-Aignan

Address
3 Rue du Tronquet
76130 Mont-Saint-Aignan, Normandy, Pháp

Paris

Address
78 A rue de Sèvres
75341 Paris, Île-de-Pháp, Pháp

Rennes

Address
2, rue Robert d’Arbrissel - CS 76522
35065 RENNES CEDEX-France

Rennes, Brittany, Pháp
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.