Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Orsay, Pháp 2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Orsay. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Orsay đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Orsay. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Orsay đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Paris-Sud University is located in the south of the Paris region. It is composed of five faculties (UFR), one engineering school (Polytech Paris-Sud) and 3 technical institutes (IUT).

Paris-Sud University is located in the south of the Paris region. It is composed of five faculties (UFR), one engineering school (Polytech Paris-Sud) and 3 technical institutes (IUT). Đọc ít hơn
Orsay , Genève , Poznań , Porto + 3 Hơn Ít hơn