Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Orsay, Pháp 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Orsay. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Orsay đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Orsay. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Orsay đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Unviersité Paris-Saclay is located in the south of the Paris region. It includes 5 Academics and Research Units, also called "facultés" of Sciences, Medicine, Pharmacy, Law-Economics-Management, Sport ... Đọc thêm

Unviersité Paris-Saclay is located in the south of the Paris region. It includes 5 Academics and Research Units, also called "facultés" of Sciences, Medicine, Pharmacy, Law-Economics-Management, Sports Sciences; 3 University Institutes of Technologies focused on the scientific and technical fields in Cachan and Orsay, and on the tertiary sector in Sceaux; and a university engineering school). Đọc ít hơn
Orsay , Genève , Poznań , Porto + 3 Hơn Ít hơn