Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Nhà thơ, Pháp 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Nhà thơ. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Nhà thơ đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Nhà thơ. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Nhà thơ đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The IC2MP (Institute of Chemistry of Poitiers : Materials and Natural Resources) is a multidisciplinary research institute established in 2012 (Director: Sabine Petit), specialized in the study of mat ... Đọc thêm

The IC2MP (Institute of Chemistry of Poitiers : Materials and Natural Resources) is a multidisciplinary research institute established in 2012 (Director: Sabine Petit), specialized in the study of materials (clays, catalysts, …), natural environment (water, soil, …), and reactions (natural or caused). Đọc ít hơn
Nhà thơ , Porto Alegre , Heraklion , Aveiro + 3 Hơn Ít hơn