NEOMA Business School

Địa điểm

Tiếng Anh

Address
1 Rue du Maréchal Juin
76130 Tiếng Anh, Normandy, Pháp

Paris

Address
Rue Vandrezanne,6
75013 Paris, Île-de-Pháp, Pháp

Reims

Address
Rue Pierre Taittinger,59
51100 Reims, Grand Est, Pháp

Address
Avenue d'Epernay,120
51100 Reims, Grand Est, Pháp

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.