NEOMA Business School

Giới thiệu

Địa điểm

Tiếng Anh

Address
NEOMA Business School - Headquarters
1 Rue du Maréchal Juin
BP 215

76825 Tiếng Anh, Normandy, Pháp

Paris

Address
9 Rue d'Athènes - 75009 Paris, France
Paris, Île-de-Pháp, Pháp

Reims

Address
Reims, Grand Est, Pháp

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Chứng nhận