Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Limoges, Pháp 2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Limoges. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Limoges đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Limoges. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Limoges đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Created in 1987 by the Chamber of Commerce and Industry of Limoges, Groupe 3iL is composed of 2 high schools : 3iL Ingénieurs and 3iL Academy, which issue several high degrees specializing in Computer ... Đọc thêm

Created in 1987 by the Chamber of Commerce and Industry of Limoges, Groupe 3iL is composed of 2 high schools : 3iL Ingénieurs and 3iL Academy, which issue several high degrees specializing in Computer Science. Đọc ít hơn