Icademie

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Icademie International est la Première Trực tuyến Trường kinh doanh quốc tế.

L'École de thương mại đề nghị des diplômes allant du bài BAC au BAC + 5 en Français, reconnu par l'état et dans cộng de 90 trả.

6 DOMAINES d'Études sont đề xuất:

Quản lý, truyền thông và cộng thị Nguồn tài Humaines Bảo đảm tài chính Banque Immobilier Thiết kế & NUMERIQUE

Địa điểm

Paris

Icademie International

Address
Paris, Île-de-Pháp, Pháp
Điện thoại
+33 4 42 58 86 31

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: