ISM - International School of Management

Địa điểm

Paris

International School Of Management

Address
ISM Paris
17, boulevard Raspail

75007 Paris, Île-de-Pháp, Pháp
Điện thoại
+33 1 45 51 09 09

Thượng Hải

Address
ISM - International School of Management
Thượng Hải, Thượng Hải, Trung Quốc

Sao Paulo

Address
ISM - International School of Management
Sao Paulo, Bang São Paulo, Brasil

Newyork

Address
101 astor place
Newyork, Newyork, Hoa Kỳ

Cape Town

Address
ISM - International School of Management
Cape Town, mũi đất miền Tây, Cộng hòa Nam Phi

New Delhi

Address
amity university campus
New Delhi, Delhi, Ấn Độ

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp:
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.