IFA Paris

Địa điểm

Paris

Address
18-24 Quai de la Marne
75019 Paris, Île-de-Pháp, Pháp

Thượng Hải

Address
350 Xianxia Road
200336 Thượng Hải, Thượng Hải, Trung Quốc

Istanbul

Address
Cihannüma, Serencebey Ykş. No:2-4
34353 Istanbul, Turkey

34353 Istanbul, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.