Edhec Business School (master programmes)

Địa điểm

Lille

Address
24 avenue Gustave Delory
50411, 59057 Lille, Hauts-de-Pháp, Pháp

Đẹp

Address
Promenade des Anglais,393
06200 Đẹp, Provence-Alpes-Côteanswerzur, Pháp

Paris

Address
16-18 rue du 4 septembre
75002 Paris, Île-de-Pháp, Pháp

London

Address
10 Fleet St, Ludgate Hill, Farringdon
EC4M 7RB London, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Singapore

Address
One George Street
#15-02

049145 Singapore, Singapore

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.