EPITECH

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Địa điểm

Paris

EPITECH Paris

Address
24, rue Pasteur
94270 Paris, Île-de-Pháp, Pháp

Bêlarut

EPITECH Bordeaux

Address
EPITECH
85 Rue du Jardin public

33000 Bêlarut, Nouvelle-Aquitaine, Pháp

Lille

Epitech Lille

Address
EPITECH
5-9 Rue du Palais Rihour

59000 Lille, Hauts-de-Pháp, Pháp

Lyon

Epitech Lyon

Address
EPITECH
156 Rue Paul Bert

69003 Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, Pháp

Marseille

EPITECH Marseille

Address
EPITECH
21 Rue Mirès

13002 Marseille, Provence-Alpes-Côteanswerzur, Pháp

Montpellier

EPITECH Montpellier

Address
3 Place Paul Bec, 34000 Montpellier, France
34000 Montpellier, Nhân dịp, Pháp

Nancy

Epitech Nancy

Address
EPITECH
80 Rue Saint-Georges

54000 Nancy, Grand Est, Pháp
Điện thoại
+33 1 44 08 00 36

Nam Kinh

Epitech Nantes

Address
EPITECH
5 Rue d'Alger

44000 Nam Kinh, Pays de la Loire, Pháp
Điện thoại
+33 1 44 08 00 11

Đẹp

Epitech Nice

Address
EPITECH
13 Rue Saint-François de Paule

06300 Đẹp, Provence-Alpes-Côteanswerzur, Pháp
Điện thoại
+33 1 44 08 00 26

Rennes

Epitech Rennes

Address
EPITECH
19-22 Boulevard Saint-Conwoïon

35000 Rennes, Brittany, Pháp
Điện thoại
+33 1 80 51 71 10

Strasbourg

Epitech Strasbourg

Address
EPITECH
4 Rue du Dôme

67000 Strasbourg, Grand Est, Pháp
Điện thoại
+33 1 44 08 00 12

Toulouse-le-Château

Epitech Toulouse

Address
EPITECH
40 Boulevard de la Marquette

31000 Toulouse-le-Château, Bourgogne-Franche-Comté, Pháp
Điện thoại
+33 1 44 08 00 15

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
Complete this form and the school’s admissions team will reply to you.