EM Normandie Business School

Địa điểm

Dublin

Address
Ulysses House
22-24 Foley Street
Dublin 1
D01 W2T2

Dublin, Hạt Dublin, Ireland
Điện thoại
00 35 3190 111 75

Caen

EM Normandie - Normandy Business School

Address
9, rue Claude Bloch
14000 Caen, Normandy, Pháp
Điện thoại
+33 2 31 46 78 78

Lê Havre

EM Normandie - Normandy Business School

Address
20 Quai Frissard
76600 Lê Havre, Normandy, Pháp
Điện thoại
+33 2 32 92 59 99

Paris

EM Normandie - Normandy Business School

Address
64, rue du Ranelagh
75016 Paris, Île-de-Pháp, Pháp
Điện thoại
+33 (0)1 75 00 00 76

Oxford

Address
Jericho Building, Oxpens Road
Oxford OX1 1SA Oxford, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
Điện thoại
00 44 1865 681 407