Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Douai, Pháp 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Douai. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Douai đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Douai. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Douai đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Created by the merger of Mines Douai and Télécom Lille on January 1st, 2017, IMT Lille Douai is the largest graduate school of engineering north of Paris, training the general engineers and digital ex ... Đọc thêm

Created by the merger of Mines Douai and Télécom Lille on January 1st, 2017, IMT Lille Douai is the largest graduate school of engineering north of Paris, training the general engineers and digital experts of the future. Each year, IMT Lille Douai, an IMT school in partnership with the University of Lille, awards degrees to over 500 talented engineers, trained to anticipate economic and social changes. Đọc ít hơn
Douai , Villeneuve-truyệnscq , Douai + 2 Hơn Ít hơn