AMOS Sport Business School

Địa điểm

Madrid

Address
Paseo Del Prado, 40
28014 Madrid, Cộng đồng Madrid, Tây Ban Nha

Paris

AMOS, Ecole de Commerce du Sport Business

Address
33 rue Daviel
75013 Paris, Île-de-Pháp, Pháp
Điện thoại
+33 1 44 64 83 83

Lyon

AMOS, Ecole de Commerce du Sport Business

Address
55 Rue Marietton
69009 Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, Pháp
Điện thoại
+33 4 37 50 35 55

Valencia

Address
Carrer de Ramon Llull, 19, Valencia
Valencia, Cộng đồng Valencian, Tây Ban Nha

Thư viện ảnh

Các chương trình

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.