Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Pakistan 2019/2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Pakistan. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Pakistan. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Pakistan và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Pakistan và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Pakistan: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

7 Kết quả trong Pakistan

Địa điểm
Pakistan
Riphah International University, Islamabad is a private University, chartered by the Federal Government of Pakistan in 2002. The University was establ...
SCAFA, Dubai’s School of Culinary And Finishing Arts is a full-service culinary arts training institute offering the complete spectrum of culinary art...
For the last four years, IoBM has been rated as one of the top universities in the private sector, both by the Higher Education Commission of the Fede...
The Business School, established in 1986, was the first of the schools at the Lahore University of Management Sciences (LUMS).
Larnaca College is one of the most vibrant colleges set up in Larnaca Cyprus and offers high standards of private education on a wide range of program...
Academic excellence and the preparation of leaders who understand the value of service have been the hallmarks of education at Forman Christian Colleg...
The University takes pride in its institutional climate and academic culture. It provides a friendly and highly supportive environment to its students...