Muscat University

Địa điểm

Quảng trường

Address
Muscat University
Building 2089
AI Ghubra North

PO Box 550,PC 130 Quảng trường, Thủ đô, Oman