Pan-Atlantic University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Tuyên bố sứ mệnh của các trường đại học là: "để tạo thành các chuyên gia có thẩm quyền và cam kết và khuyến khích họ để phục vụ với sáng kiến ​​cá nhân và trách nhiệm xã hội với cộng đồng mà họ làm việc, qua đó góp phần xây dựng một xã hội tốt hơn ở Nigeria và châu Phi nói chung". Giấc mơ này gói gọn mục đích của các trường Đại học.

Pan-Atlantic University góp phần vào sự phát triển quốc gia thông qua việc cung cấp các chương trình học thuật có liên quan đến các nhu cầu của đất nước. Các trường đại học được mở cho tất cả mọi người không phân biệt quốc tịch, chủng tộc, giới tính, tôn giáo hoặc dân tộc của họ. Các hoạt động ngoại khóa của trường đại học là một phần của tất cả các hình tròn rộng lớn hơn được cung cấp trong các trường đại học.

Các Mục tiêu của giáo dục trong các trường đại học của chúng tôi là sự hình thành cũng làm tròn của con người. Đây là lý do tại sao một thành phần quan trọng của mỗi chương trình là sự bao gồm một số lượng tốt của các khóa học trong các khoa học nhân văn. Chúng tôi cũng tìm kiếm, theo thiết kế có chủ ý của các chương trình, để khắc sâu và chú rể tinh thần doanh nhân trong sinh viên và học viên của chúng tôi. Các trường đại học nhằm nuôi dưỡng những cá nhân có thẩm quyền chuyên nghiệp, sáng tạo và mạnh dạn, nhiệt tình vì lợi ích chung và có khả năng đưa ra quyết định miễn phí và ngay thẳng về mặt đạo đức và những người như vậy, làm đại lý tích cực của sự thay đổi trong dịch vụ cho xã hội.

Tên Đại học ngụ ý một tâm lý phổ quát: sự cởi mở với người khác, ý tưởng, các khu vực của kiến ​​thức, văn hóa gần xa, không phân biệt.

Trường cũng là nơi nuôi dưỡng và kích thích nghiên cứu và tìm kiếm lâu dài cho sự thật. Điều này liên quan đến lao động của trí thông minh, trung thực trí tuệ và mong muốn học hỏi, kết hợp với mong muốn tiếp tục vượt qua giới hạn của một người. Ngoài ra, các nghiên cứu trường đại học yêu cầu một canh cá tính riêng của mình và sự phát triển của những thói quen cần thiết cho cuộc sống nghề nghiệp và xã hội.

Địa điểm

Lagos

Address
Lekki-Epe Expressway
Ibeju-Lekki

KM-52 Lagos, Lagos, Nigeria