University of Ilorin

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Đại học Ilorin nằm ở thành phố Ilorin cổ đại, cách Abuja, thủ đô liên bang khoảng 500 km. Ilorin, Thủ phủ của Kwara State, có vị trí chiến lược ở khu vực hợp lưu địa lý và văn hoá của Bắc và Nam.

Thành lập năm 1975

Nhiệm vụ

Cung cấp môi trường đẳng cấp thế giới cho việc học tập, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh

Nhìn BScs » Nhìn Cử nhân »

Các chương trình