Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Nagaoka, Nhật Bản 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Nagaoka. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Nagaoka đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Nagaoka. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Nagaoka đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

By adopting a comprehensive new approach that considers design in a range of perspectives - from artistic to engineering, information, and economic - the Nagaoka Institute of Design seeks to encourage ... Đọc thêm

By adopting a comprehensive new approach that considers design in a range of perspectives - from artistic to engineering, information, and economic - the Nagaoka Institute of Design seeks to encourage students to discover new roles and possibilities for design in the 21st century. Đọc ít hơn