Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Tula Oblast, Nga 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Tula Oblast. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Tula Oblast đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Tula Oblast. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Tula Oblast đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Tula State Lev Tolstoy Pe­dagogical University has 10 faculties, 138 basic educational programs of higher edu­cation, 24 specialities and postgraduate programs, 3 doctoral programs of 10 branches of s ... Đọc thêm

Tula State Lev Tolstoy Pe­dagogical University has 10 faculties, 138 basic educational programs of higher edu­cation, 24 specialities and postgraduate programs, 3 doctoral programs of 10 branches of science. Đọc ít hơn