Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Belgorod Oblast, Nga 2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Belgorod Oblast. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Belgorod Oblast đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Belgorod Oblast

Địa điểm
Nga
Belgorod Oblast
The mission of Belgorod State University (BelSU) is to solve research problems of international and national significance, to harmoniously integrate t...