Altai State University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Nhiệm vụ Altai Đại học Nhà nước là phức tạp khoa học và giáo dục sáng tạo thực hiện mô hình học tập suốt đời là đào tạo cán bộ có trình độ cao, tiến hành nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, phát triển tiềm năng trí tuệ và văn hóa như một nguồn lực cho sự phát triển kinh tế xã hội và công nghệ của Lãnh thổ Altai và khu vực Siberia.

Địa điểm

Barnaul

Address
Lenina, 61
656049 Barnaul, Altai Krai, Nga

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn