University of Auckland Business School

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Đại học Auckland là trường đại học toàn diện của 40.000 sinh viên, cung cấp đại học, sau đại học và chương trình tiến sĩ qua một loạt các quy tắc.

  • Lớp học kinh doanh diễn ra trong Owen G Glenn Xây dựng, một cơ sở nhà nước-of-the-nghệ thuật có chứa giảng đường, phòng trường hợp, phòng máy tính và phòng nghiên cứu.
  • Chúng tôi cung cấp nhiều cơ hội thú vị và đầy thử thách để phát triển cá nhân thông qua một loạt các hoạt động ngoại khóa bao gồm cả trường hợp kinh doanh các cuộc thi.
  • Trường Kinh doanh nằm trong khoảng cách đi bộ đến trung tâm thành phố.

Địa điểm

Auckland

The University of Auckland Business School

Address
The University of Auckland Business School
Owen G Glenn Building
12 Grafton Road

Auckland, Auckland, New Zealand
Điện thoại
+64 9 923 3300

Chứng nhận