MF Norwegian School of Theology

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

MF Norwegian School of Theology (1908) là một trường đại học được công nhận chuyên ngành trong lĩnh vực thần học, Tôn giáo và Khoa học Xã hội. MF nằm ở Oslo và có ba phòng ban; Sở Thần học, Sở Giáo dục tôn giáo và nghiên cứu sư phạm, và Bộ Tôn giáo và Xã hội. MF giáo dục các học giả, giáo viên, Bộ trưởng, và các chuyên gia khác trên Bachelor-, Master- và cấp bằng tiến sĩ cho lãnh đạo và dịch vụ cả nước và quốc tế.

TUYÊN BỐ SỨ MỆNH

MF sẽ củng cố vị trí của nó như là một trường hàng đầu của nền thần học thông qua nghiên cứu ở cấp độ quốc tế cao xuất sắc, phổ biến, ứng dụng tri thức, và thông qua việc theo đuổi của giáo dục trong bối cảnh tự do, sự tín nhiệm và hợp tác đại kết, với mục tiêu phát triển cá nhân và sự hình thành của sinh viên.

Địa điểm

Oslo

Det teologiske Menighetsfakultet

Address
Det teologiske Menighetsfakultetet, Gydas vei 4, postboks 5144 Majorstuen
0302 Oslo, Oslo, Na Uy
Điện thoại
+47 22 59 05 00

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn